Wzrost średniej długości życia na świecie dzięki medycynie

Długość życia w ostatnich dekadach wyraźnie wzrosła, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Pojęcie to nazywane jest również oczekiwaną długością życia i odnosi się do średniej liczby lat, w których oczekuje się, że osoba w określonym wieku będzie żyła.
Na przykład o ludziach, którzy dziś mają 65 lat, można powiedzieć, że ich średnia długość życia wydłużyła się o około 20 lat. Jeszcze stosunkowo niedawno średnia długość życia w momencie urodzenia wynosiła około 30-40 lat.
Na szczęście to się zmieniło. Wiele osób przypisuje to postępowi w medycynie. W tym artykule wyjaśniamy, jak medycyna wpłynęła na długość życia i jakie inne czynniki odegrały rolę.

Wzrost średniej długości życia na świecie

Średnia długość życia to średnia liczba lat, które dana populacja przeżywa w określonym czasie. Do niedawna człowiek miał krótszą średnią długość życia.
Do tego stopnia, że średnia długość życia przy urodzeniu wynosiła około 30 lat. Jak wynika z publikacji w The New York Times, obecnie wartość ta znacznie wzrosła. Szacuje się, że od 1900 roku średnia długość życia na świecie wzrosła ponad dwukrotnie i uważa się, że w dużej mierze jest to zasługa postępu w medycynie.
Rekord długowieczności został ustanowiony ponad dwadzieścia lat temu. Francuzka Jeanne Calment zmarła w wieku 122 lat. Jest to wyjątkowe, gdyż większość ludzi nie osiąga nawet wieku 90 lat.

Czy medycyna rzeczywiście zwiększyła długość życia?

Średnia długość życia na świecie wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatniego stulecia, a medycyna odegrała w tym ogromną rolę. Zmniejszyła śmiertelność z powodu chorób zakaźnych.

Na przykład opracowanie szczepionek i antybiotyków pomogło w kontrolowaniu takich chorób jak ospa i malaria. Istnieją jednak inne determinanty. Poprawa jakości wody i żywności, czystości przestrzeni publicznej, a nawet promocja higieny miały fundamentalne znaczenie.
Dzięki postępowi medycyny nie tylko wzrosła długość życia, ale także poprawiły się warunki ciąży i porodu. Podobnie zmniejszyła się śmiertelność niemowląt.
Spadek umieralności z przyczyn zakaźnych spowodował, że nowotwory i inne patologie przewlekłe zyskały na znaczeniu. Jednak postęp w diagnostyce i leczeniu złożonych zaburzeń spowodował również wydłużenie średniej długości życia. Medycyna poczyniła postępy nawet w chorobach rzadkich. Zwiększają się możliwości terapeutyczne. Co prawda na wiele z nich, jak np. stwardnienie zanikowe boczne, nie znaleziono jeszcze lekarstwa, ale jesteśmy coraz bliżej.

Comments are closed.